ZMOREMO, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov

Šentilj v Slovenskih goricah

Osnovne dejavnosti zavoda

Enostavna dela čiščenja

Poslovnih in športnih
objektov

Urejanje zelenih površin

Košnja trave in urejanje
cvetličnih gred

Storitve za pomoč starejšim

Spremstvo, urejanje bivalnega okolja, razvoz kosil na dom in taxi prevozi

Taxi prevozi

Opravljamo prevoze za ljudi iz lokalne skupnosti in pogodbene partnerje

Socialni servis

”Osnovni namen socialnega servisa je pokriti potrebe pomoči potrebnih ljudi, predvsem starejših in invalidnih, ki zaradi zadovoljivega duševnega in telesnega počutja ohranjajo samostojnost v bivalnem okolju, a hkrati zaradi starosti potrebujejo določeno obliko socialnega in zdravstvenega varstva.“


S tem dopolnilnim programom storitev se jim tako ponudi možnost kakovostnega preživljanja starostnega obdobja v domačem okolju, kjer se bodo z našimi storitvami socialnega servisa počutili varno in prilagojeno njihovim potrebam.

Vrsta socialnih storitev socialnega servisa

Ponudba storitev socialnega servisa pomeni zmanjšanje potreb po domski nastanitvi in odlog prezgodnjega vstopa v popolno institucionalno varstvo v okviru domskega varstva. Dejavnosti, ki jih na podlagi ocene v zavodu kot socialni servis lahko izvajamo:

Razvoz toplih obrokov

Urejanje zelenic

Košnja, sajenje in skrb za rože, vrt

Prevozi za starejše in invalide na zdravljenje

Koriščenje storitev je mogoče samo v primerih, ko so bili naročniki napoteni na zdravljenje v toplice oziroma v zdravstvene ustanove na terapijo, ne morejo pa več sami voziti, koristiti javnega prevoza, oz. živijo sami in nimajo ustreznega skrbnika

Prevoz do zdravnika in dostava zdravil

Koriščenje storitve je možno
samo v primerih, ko uporabnik sam nima oz. ni sposoben voziti osebnega vozila, ni oz. ne more koristiti javnega prevoza, oz. živi sam in nima ustreznega skrbnika (socialna mreža)

Zimsko čiščenje snega

Urejanje vrta

Priprava gred za zasaditev ter občasno pletje

Dostava košaric življenjskih potrebščin

Prehrambni artikli, kozmetika za osebno nego in čistilna sredstva

Info točka

Obveščanje o aktualnih dogajanjih ter možnih oblikah pomoči.

Občasno čiščenje

Upravičenci so osebe, ki živijo same, so oslabele in nimajo skrbnikov

Cilji socialnega servisa

micheile-henderson-PpZasS086os-unsplash (1) (1)
Izboljšati življenjske pogoje za ljudi, ki zaradi starosti niso več zmožni sami skrbeti zase,
Širiti raznovrstnost ponudbe glede na potrebe ljudi iz ciljnih skupin,
Ponuditi celovito in celostno ter kvalitetno izvajanje storitev pomoči potrebnim,
Postati ena od najbolj prepoznavnih in najodličnejših tovrstnih ustanov v Slov. goricah.

Projektni partnerji

ZMOREMO, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Šentilj Slovenskih goricah
DRUŠTVO za kulturo, turizem, šport in razvoj ŠTIBL Pesnica
Kreativna zadruga za izobraževanje, usposabljanje in kreiranje novih delovnih mest z. o. o., so. p.
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH